Kısırlık nedir?

Evli çiftlerin arzu etmelerine rağmen çocuk sahipi olamamaları hali.

Bu hal, evli çiftlerin yaklaşık % 15 kadarında vuku bulmaktadır. Genel olarak, evlilikte bir yavruya sahip olamamanın kusuru, hemen daima kadınların omuzlarına yüklenir ve böyle bir ailede daima kadın, doktora müracaat edip, çocuk sahipi olmamasının sebebini öğrenmek ister. Fakat böyle ailelerin birçoğunda çocuksuz kalmanın sebebi erkekteki bir kusurdur. Bir ailede mevcut kısırlığın sebebi, % 60-70 nispetinde kadına, % 30-40 nispetinde erkeğe aittir. Son zamanlardaki bazı araştırmalar iki tarafı aynı oranda suçlamaktadır.

Çocuğu olmayan her aileyi kısır olarak kabul etmek de doğru değildir. Çünkü bazı aileler, kendi

istekleriyle, çocuk sahipi olmayı arzu etmezler ve bunun için de gerekli çarelere başvururlar.

Kadında kısırlığı, fizyolojik (normal, tabii) ve patolojik (hastalıkla ilgili) kısırlık olarak incelemek mümkündür. Fizyolojik kısırlık, ergenlikten önce, gebelik esnasında ve 28 günlük adet seyrinin ilk yarısında görülür. Patolojik kısırlık ise bir hastalık olup, birçok sebebi vardır. Bunlar arasında yumurtalıklarla ilgili çeşitli hastalıklar, rahimdeki ur, iltihap gibi çeşitli durumlar, çeşitli hormonal bozukluklar, ileri derecede vitamin noksanlığı, keyif verici zehirlere düşkünlük, psikolojik uyumsuzluklar sayılabilir.

Eğer erkekte kısırlık sebebinin psikolojik olduğu düşünülüyorsa erkeğe ruhi tedavi uygulanmalı, ameliyat gerektiren bir durum varsa (yollarda tıkanıklık, varikosel, hidrosel) ameliyat yapılmalı, gerekliyse hormon ve vitamin verilmeli ve kısıklık sebebi giderilmeye çalışılmalıdır.

Kısırlaştırma: Kadının veya erkeğin, çocuk yapma kabiliyetini tamamen ortadan kaldırmak gayesi ile yapılan bir işlemdir. Daha ziyade kadınlara uygulanmaktadır. Bu gaye ile, yumurtalıklar cerrahi olarak çıkarılabilir veya röntgen ışınlarıyla tahrip edilir. Ayrıca tüplerin cerrahi olarak bağlanması veya kesilmesi de mümkündür. Bu sonuncusu en kolay ve en çok kullanılanıdır.

Erkeklerde ise cerrahi olarak döl hücrelerini ileten kanalların bağlanması yapılabilmektedir. Bu şekilde kısırlaştırma metodları ile çiftlerin bir daha çocuk sahipi olmaları mümkün değildir. Onun için yaygın olarak kullanılmamaktadır. Hindistan’da nüfus planlaması ile ilgili olarak binlerce erkeğin meni yollarının bağlanması yakın tarihte yapılan en büyük kısırlaştırma işlemidir.

Sözlükte "kısırlık" ne demek?

1. Kısır olma durumu.
2. Verimsizlik, akamet.

Cümle içinde kullanımı

Bu çocuksuzluk, bu kısırlık zaten bütün hayatımı zehirleyen bir şey.
- H. E. Adıvar

Kısırlık kelimesinin ingilizcesi

n. sterility, barrenness, infertility